Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad OKSANA FILATOVA FIE (edaspidi tinyknit.eu) kodulehel/e-poes (www.tinyknit.eu). Privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad klientide isikuandmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist (edaspidi koos nimetatud „töötlemine“).
Isikuandmeid töödeldakse vaid kooskõlas õigusaktides kehtestatud nõuetega ning rakendades kõiki ettevaatusabinõusid isikuandmete kaitsmiseks.
Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga.

 

1. Isikuandmete töötleja kontaktandmed OKSANA FILATOVA FIE (edaspidi tinyknit.eu)
Äriregistri kood: 14580515
Aadress: : Ida-Virumaa, Jõhvi, Vilja tn 8, 41531
E-posti aadress: info@tinyknit.eu

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
Isikuandmetena käsitleb tinyknit.eu kõiki andmeid, mis käivad tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Need hõlmavad:
Ees- ja perekonnanimi
Aadress
Telefoninumber
E-maili aadress
Isikukood
Info kliendi sooritatud ostude kohta tinyknit.eu kauplustes ja e-poes
tinyknit.eu edastab klientidele uudiskirju ja pakkumisi üksnes juhul, kui klient on selleks nõusoleku andnud. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

tinyknit.eu-il on õigus edastada isikuandmeid:

transpordiettevõtetele, kui see on vajalik kliendi e-poest sooritatud ostu kliendile kohaletoimetamiseks

seadusega ettenähtud juhtudel järelevalve- ja uurimisasutustele kohtutele, kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele

tinyknit.eu koostööpartneritele turunduslike teadete edastamiseks (v.a. juhul, kui klient ei ole andnud nõusolekut uudiskirjade ja pakkumiste saamiseks)

tinyknit.eu järgib ja tagab, et kõik koostööpartnerid, kellele kliendi isikuandmeid käesoleva privaatsuspoliitika alusel edastatakse, on lepinguga kohustatud edastatud isikuandmeid konfidentsiaalsuses hoidma ning tagama isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
Kliendil on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda tema isikuandmete parandamist või isikuandmete töötlemise lõpetamist igal ajal.
Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega tinyknit.eu, Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

3. Muude andmete kogumine
tinyknit.eu kogub ka isikustmata andmeid, mille puhul ei ole isik tuvastatav (näiteks sugu, vanus, asukoht). Neid andmeid kogutakse ja töödeldakse eesmärgiga analüüsida külastajate mahtu ja nende ostukäitumist, et oleks võimalik vajadusel parandada ja arendada tinyknit.eu-i poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid.

4. Andmete kogumisviisid
Isiku- ja isikustamata andmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

Kontaktandmete esitamisel tinyknit.eu kauplustes või e-poes
Veebilehe kasutamisel kasutaja kontoinfo või küpsiste (cookies) kaudu
Ostu, hinnapäringu või tellimuse sooritamisel tinyknit.eu kaupluses või e-poes

5. Turvalisus
Kõiki tinyknit.eu teatavaks saanud klientide isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Juurdepääs isikuandmete töötlemiseks ja muutmiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning tinyknit.eu rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivseid, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid) kliendi isikuandmete kaitsmiseks.

6. Privaatsuspoliitika muudatused
tinyknit.eu jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta, avaldades muudetud privaatsuspoliitika oma kodulehel. tinyknit.eu tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse tagatud. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@tinyknit.eu

7. Teie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja, Teie ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile